Dalmatian Dots

Dalmatian Dots

Clashing Gradient

Clashing Gradient

3D Impossible Box

3D Impossible Box

same size rectangles

Same Size Rectangles

Spiral Candy Stripes